Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Бірківська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 20850918) був реорганізований і увійшов до складу Івано-Франківської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

2019 рік

   

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

до

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

По зміні цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває у власності, з ведення ОСГ (кад. №4625880800:03:000:0584) під будівництво виробничо-складських приміщень за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н., с/рада Бірківська

1. Інформація  про замовника :

Замовник 1

Замовник – Бірківська сільська рада, вул.Польова, 8а., Яворівський р-н., Львівська обл. Голова/староста: Кульчицький Володимир Владиславович

Контактний телефон: 03259-36557

Контактний email: birky_silrada@ukr.net

Замовник 2 

Сенюк Мирон Богданович

тел: 050-431-4370

Головний архітектор проекту – Тучапський Юрій Ігорович, тел.: 097 190 46 01.

  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ по зміні цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває у власності, з ведення ОСГ (кад. №4625880800:03:000:0584) під будівництво виробничо-складських приміщень за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н., с/рада Бірківська, розроблений на підставі розпорядження Яворівської РДА №788/02-06 ВІД 04.09.2018 р. «Про надання дозволу на виготовлення детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництва виробничо-складських приміщень на території Бірківської сільської ради Яворівського району, Львівської області, Сенюк М.Б.».

Розробник детального плану території: ФОП «Бєлкіна М.І.» Кваліфікаційний сертифікат АР №001880 виданий 09.08.2012р.

У проекті опрацьовано планувальне рішення щодо використання та забудови території, орієнтовною площею 0,8000га.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ - 3 роки.

Проект розроблений у відповідності із: ДБН Б.2.4-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова території», ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ДСП 173-96.

Проект детального планування території виконаний з метою обґрунтування можливості будівництва виробничо-складських приміщень з урахуванням сучасного стану території, деталізації архітектурно-планувальних рішень, а також з урахуванням раціонального розташування об’єкта нового будівництва, здійснення інженерного забезпечення в межах проектованої території.

Ділянка, яка розробляється даним детальним планом території, знаходиться на території Бірківської сільської ради, Яворівського району, Львівської області. Площа ділянки становить: 0,8000га., та ділянка обмежена:

-  з півночі – дорогою загального користування;

- з півдня – землі для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (4625883600:04:000:3067);

- зі заходу– канава та землі для ведення садівництва;

- зі сходу – дорогою загального користування державного значення, територіальна.

Метою розроблення детального плану є:

Виходячи зі складеної містобудівної ситуації, побажань замовника, аналізу потреб мешканців міста, оптимального формування транспортних потоків і раціонального використання території, опрацьовано розміщення ділянки забудови, формування вулиць і проїздів та визначено основні напрями та умови для будівництва виробничо-складських приміщень з визначенням містобудівних умов та обмежень на ділянці.

Зміна параметрів та цільового призначення ділянок повинна відбуватись у відповідності до  чинного законодавства та даного ДПТ.

  1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Вибір території здійснено з урахуванням розглянутих  варіантів  можливого розміщення виробничо-складських приміщень і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель. А також соціально-економічного розвитку району.

Зважаючи на попередньо визначене місце розташування земельної ділянки та зйомку даної території, даним детальним планом території опрацьовано проектне рішення по зміні цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером №4625880800:03:000:0584, яка перебуває у власності Сенюк М.Б., з існуючого цільового використання – ведення ОСГ під будівництво виробничо-складських приміщень за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н., с/рада Бірківська.

Виходячи зі складеної містобудівної ситуації, побажань замовника, аналізу потреб мешканців міста, оптимального формування транспортних потоків і раціонального використання території, опрацьовано розміщення ділянки забудови, формування вулиць і проїздів та визначено основні напрями та умови для будівництва виробничо-складських приміщень з визначенням містобудівних умов та обмежень на ділянці.

Загальна площа земельної ділянки становить 0,8 га.

На ділянці планується розмістити наступний мінімально необхідний набір об’єктів:

- головний виробничий корпус – кондитерський цех (Н=12 м);

- прохідна;

- насосна станція протипожежного водопостачання;

- заблокований резервуар протипожежного та господарсько-питного водопостачання;

- свердловина;

- сміттєзбірник;

- резервуар виробничих стоків об’ємом 100 м3;

- сепаратор нафтопродуктів;

- силос (Н=13 м);

- котельня;

- трансформаторна підстанція (ТП);

- компресорна.

Решта території озеленюється та виконується благоустрій. Ширина заїзду та виїзду на територію становить 15,00 м. покриття проїзної частини рекомендується: на в’їздах і виїздах асфальтобетон, пішохідні доріжки – покриття типу ФЕМ. Збір атмосферних вод, необхідно передбачити через дощоприймачі у колодязі з відведенням на очисні споруди або місцеву мережу водовідведення.

Зовнішні стіни будівлі – цегляні, перекриття – монолітне, покриття з металочерепиці або металопрофілю. Протипожежні заходи враховуватимуться на можливість розповсюдження пожежі (ступінь вогнестійкості будівлі – Ⅲ, категорія складності будівлі – СС1). Застосування будівельних конструкцій та протипожежних перешкод з межею вогнестійкості, як для будівлі 3-го ступеня вогнестійкості (виконання зовнішніх не несучих стін з межею вогнестійкості REI 15 MO. Витрати води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння, з обґрунтуванням (розрахунків води) 10 л/с.

Відповідно до Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів №173-96 санітарно-захисна зона для виробничо-складських приміщень становитиме 50м та є витримана. Також 15 метрова зона охорони свердловини для водопостачання є витримана.

Санітарно-захисні зони  від межуючих об’єктів враховані.

Дана територія має зручний під’їзд, пішохідне сполучення та можливість підключення до інженерної інфраструктури, тому є придатною для будівництва виробничо-складських приміщень. Згідно з розпорядженням Яворівської РДА №788/02-06 від 04.09.2018 р. «Про надання дозволу на виготовлення детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництва виробничо-складських приміщень на території Бірківської сільської ради, Яворівського району, Львівської області, Сенюк М.Б.».

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля на даному етапі не потребується.

4) Ймовірні наслідки, зокрема: а)для довкілля, у тому числі для здоров’я людей; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детальний план території під будівництво виробничо-складських приміщень зі зміною цільового призначення земельної ділянки                                                                 кад. №4625880800:03:000:0584, Львівська обл., Яворівський р-н., с/рада Бірківська, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок); атмосферне повітря; водні ресурси; біорізноманіття фауни і флори; соціальне та техногенне середовища.

а) у тому числі для здоров’я населення:

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки на/від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонні наслідки відсутні.

 Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я людей:

Будівництво та експлуатація виробничо-складських приміщень, що розглядається, визначатиме наступний вплив на навколишнє середовище.

Вплив на клімат і мікроклімат. Впливів на клімат не очікується.

Вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище в ході будівництва об’єктів виробничо-складських приміщень очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на дизельному пальному;

- розвантаження будівельних матеріалів (щебеню, піску та інш.) та земляні роботи;

- зварювальні роботи;

- фарбувальні роботи.

Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування.

Вплив на повітряне середовище в ході експлуатації об’єктів виробничо-складських приміщень від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- автотранспорт на прилеглих автомобільних дорогах;

- маневри автотранспорту на території(заїзди-виїзди), від працюючих бензинових та дизельних ДВЗ.

- викиди від котельні на природному газі.

- викиди від організованих джерел викидів та технологічного устаткування пекарні.

Шумове навантаження. Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться.

Джерелами шуму в період експлуатації виробничо-складських приміщень є автотранспорт, та виробниче обладнання. Враховуючи що відстань СЗЗ в 50м є витриманою, проектування виробничо-складських приміщень відбуватиметься з врахуванням шумового навантаження та нормативної СЗЗ.

Вплив на геологічне середовище. В період будівельних робіт передбачається занурення у геологічне середовище.

Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Детальним планом території визначені межі земельних ділянок. Перед проведенням будівельних робіт будуть проведені роботи, щодо розробки проекту зняття родючого шару грунту.

Вплив на водне середовище. До впливів планованої діяльності на водне середовище відноситься споживання води питної якості на господарсько-побутові потреби, утворення господарсько-побутових стічних вод, виробничих стоків, утворення поверхнево-зливових стічних вод. Планується роздільне відведення стічних вод на очисні споруди, госп-побутових та виробничих стоків з подальшим скидом в дренаж або в накопичувальну ємність з подальшим вивозом асенізаційним транспортом на очисні споруди. Відведення дощових та талих вод з території підприємства планується через ЛОК для вловлювання нафтопродуктів з подальшим скидом в дренаж.

Вплив на рослинний і тваринний світ. Територія відведена для планованих виробничо-складських приміщень буде облаштовуватися з виконанням заходів, щодо озеленення (насадження газонів, кущів, дерев) та максимально можливого збереження існуючих насаджень. Вплив на тваринний світ не відбуватиметься.

Вплив на техногенне середовище. Негативного впливу на найближчі техногенні об’єкти не очікується. Ділянка знаходиться за межами історичного ареалу.

Відходи виробництва. В період будівельних робіт утворюватимуться: будівельне сміття, вийнятий ґрунт, залишки використаних електродів, обрізки використаного кабелю, залишки лакофарбових виробів, використані пакувальні матеріали, тверді побутові відходи.

В період експлуатації виробничо-складських приміщень (пекарні) передбачається утворення таких відходів: вловлені нафтопродукти, мул та забруднений фільтруючий матеріал очисних споруд; сорбент (пісок), забруднений нафтопродуктами, відходи прибирання території, тверді побутові відходи, використані пакувальні матеріали. Всі відходи збиратимуться роздільно на спеціально виділених місцях та передаватимуться спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів для подальшого поводження.

 Впливів на соціальне середовище. Статистика захворюваності місцевого населення не зміниться. Негативних впливів на соціальне середовище не очікується. Очікується позитивний вплив з врахуванням створення нових робочих місць, та надходженнями до бюджетів різних рівнів у вигляді податків. 

А) Ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом:

Територій, які мають статус природно-заповідних об’єктів, безпосередньо на ділянці та поряд з нею, немає.

Б) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля

Транскордонний вплив на довкілля об’єктом, що розглядається, не чиниться.

В)Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракує конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу).

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Територіальна альтернатива.

Не передбачаються.

Технічна альтернатива.

Розглядатиметься на подальших стадіях проектування, оскільки на даному етапі, не відомо які саме технологічні потужності будуть розміщенні, проект будівель і споруд виробничо-складських приміщень ще на стадії передпроектних пропозицій. У зв’язку з цим площа, об’єм, потреби в водних ресурсах та інші показники наразі невідомі.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

-інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДДП;

-статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;

-дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);

-дані топографічних та геологічних вишукувань;

-статистику захворюваності місцевих жителів;

-іншу доступну інформацію.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків:

-для зменшення впливу на атмосферне повітря передбачається реалізація заходів щодо зменшення викидів – організаційні заходи щодо руху транспорту на території, нагляд за технічним станом обладнання, технологічні щодо влаштування обладнання (резервуари і трубопроводи з подвійними стінками та інш. на планованих джерелах викидів);

-для зменшення шумового забруднення планується встановити сучасне виробниче обладнання та провести шумозахисні заходи для зменшення шумових характеристик, а саме врахувати можливі рівні шуму при виборі матеріалу стін виробничої будівлі, з врахуванням відстаней до житлового фонду та  можливого шумового навантаження;

-для очищення утворюваних господарсько-побутових, виробничих і поверхневих стічних вод - передбачається водовідведення на локальні очисні споруди, з подальшим вивозом залишків очистки асенізаційними машинами;

-відходи планується збирати роздільно на спеціально відведених місцях та передавати спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів для подальшого поводження. На проектованій ділянці передбачається влаштування спеціальних майданчиків для контейнерів з побутовими відходами;

-на території планованого виробничо-складського комплексу планується благоустрій і озеленення;

-заплановане постійне проведення моніторингових досліджень стану атмосферного повітря, шуму та вібрації, якості ґрунтів та якості стічних вод. Перевищення нормативних показників впливу на навколишнє середовище при  виконанні передбачених природоохоронних заходів не передбачається.

При введенні об’єкту в експлуатацію розробити Дозвіл на викиди забруднюючих  речовин, Дозвіл на спеціальне водокористування, затвердити паспорта відходів та провести атестацію робочих місць.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

1.Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Бірківська с/рада, вул. Польова, 8а., Яворівський р-н., Львівська обл., Голова/староста: Кульчицький Володимир Владиславович

Контактний телефон: 03259-36557

Контактний email: birky_silrada@ukr.net

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації вул. Стрийська, 98, м.Львів, Україна 79026, електронна пошта:  envir@loda.gov.ua, телефон/факс : (032)238-73-83, контактна особа – Сорока Назарій Любомирович

Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації

Адреса: Україна, 79005, м.Львів, вул.Конопницької, 3, Тел: (032) 2764592 Факс: (032) 2756037

Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення.

  ДПТ 2019                                                   

 

Повідомлення

          Рішенням ХLV сесії VІІ скликання № 1994 від 18.12.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Бірки гр.Лащівському Володимиру Романовичу.

          Рішенням ХLV сесії VІІ скликання № 1993 від 18.12.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Бірки гр.Бундз Володимиру Степановичу.

         Рішенням ХLV сесії VІІ скликання № 1992 від 18.12.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Бірки гр.Бачинській Марії Михайлівні.

          Рішенням ХLV сесії VІІ скликання № 1991 від 18.12.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Бірки гр.Бундз Лілії Володимирівні.  

          Рішенням ХLV сесії VІІ скликання № 1990 від 18.12.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Бірки гр.Бундз Галині Михайлівні.

          Рішенням ХLV сесії VІІ скликання № 1989 від 18.12.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Бірки гр.Бундз Валентині Петрівні.

          Рішенням ХLV сесії VІІ скликання № 1988 від 18.12.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Бірки гр.Пріцко Михайлу Михайловичу.

          Рішенням ХLV сесії VІІ скликання № 1987 від 18.12.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Бірки гр.Бачинському Роману Богдановичу.

         Рішенням ХLV сесії VІІ скликання № 1971 від 18.12.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території з метою відведення земельної ділянки для будівництва каналізаційної насосної станції в с.Бірки.

 

ПРОТОКОЛ

проведення громадських слухань щодо розробленої містобудівної документації на місцевому рівні від 12.12.2019

 

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля щодо будівництва північної ділянки об'їзної автомобільної м. Львів,  Львівська область.

 

Повідомлення

 про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації «Детального плану території по зміні цільового призначення земельних ділянок з ведення особистого селянського господарства під будівництво житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.Бірки Яворівського району, Львівської області»

    Мета розробки ДПТ:

  • Уточнення у більш крупному масштабі положень Генерального плану с.Бірки;
  • Уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової організації, параметрів забудови та ландшафтної організації забудови;
  • Формування принципів планувальної організації забудови;
  • Встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
  • Визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;
  • Обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;
  • Визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;
  • Забезпечення комплексної забудови території.

    Склад ДПТ:  

1. Вихідні дані для проектування

2. Пояснювальна записка

3. Графічні матеріали.

    Зміст ДПТ:

1. Завдання на розроблення ДПТ

2. Вихідні дані для проектування

3. Графічні матеріали

    Основні техніко-економічні показники об’єкту містобудування:

Ділянка № 1

Територія в межах проекту – 0,1500га

Площа забудови – 165 м²

Відсоток забудови – 11.0 %

Площа мощення тротуарів (доріжок) – 255 м²

Площа озеленення – 1080 м²

Ділянка № 2

Територія в межах проекту – 0,1500га

Площа забудови – 165 м²

Відсоток забудови – 11.0 %

Площа мощення тротуарів (доріжок) – 255 м²

Площа озеленення – 1080 м²

Замовником розроблення детального плану являється Бірківська сільська рада.

Розробник ДПТ – ПП «АрхіС».

Підстава для розроблення – рішення ХХХVІІІ сесії VІІ скликання № 1797 від 10 квітня 2019 року та рішення ХХХІХ сесії VІІ скликання № 1839 від 11 травня 2019 року.

    Ознайомитись з матеріалами проекту містобудівної документації можна в приміщенні Бірківської сільської ради по вулиці Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область протягом 30 днів з дати публікації цього повідомлення.

    Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій – спеціаліст І категорії Бірківської сільської ради С.Свищ.

    Пропозиції (зауваження) щодо проекту ДПТ подаються до Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область, до 26 грудня 2019 року включно. Пропозиції подані після встановленого строку, не розглядаються.

    Громадські слухання щодо ДПТ відбудуться 12 грудня 2019 року  о 14 год. 00 хв.                            в приміщенні Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область.

    Проведення інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції) підчас розгляду пропозицій не плануються.

 

ДПТ 61-19 (посилання)

                                              

Повідомлення

 про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації «Детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.Бірки Яворівського району, Львівської області»

    Мета розробки ДПТ – Аналіз існуючої забудови та розробка варіанту планувальної структури розміщення житлового будинку та функціонального зонування території із установленням червоних ліній вулиць та встановленням планувальних обмежень.

    Склад ДПТ:  

1. Вихідні дані для проектування

2. Пояснювальна записка

3. Графічні матеріали.

    Зміст ДПТ:

1. Завдання на розроблення ДПТ

2. Вихідні дані для проектування

3. Графічні матеріали

    Основні техніко-економічні показники об’єкту містобудування:

Площа ділянки – 0,4564га

Площа забудови – 230 м²

Відсоток забудови – 5.0 %

Площа мощення тротуарів (доріжок) – 578 м²

Площа озеленення – 3756 м²

Замовником розроблення детального плану являється Бірківська сільська рада.

Розробник ДПТ – ПП «АрхіС».

Підстава для розроблення – рішення ХХVІІ сесії VІІ скликання № 1515 від 20 серпня 2018 року.

    Ознайомитись з матеріалами проекту містобудівної документації можна в приміщенні Бірківської сільської ради по вулиці Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область протягом 30 днів з дати публікації цього повідомлення.

    Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій – спеціаліст І категорії Бірківської сільської ради С.Свищ.

    Пропозиції (зауваження) щодо проекту ДПТ подаються до Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область, до 26 грудня 2019 року включно. Пропозиції подані після встановленого строку, не розглядаються.

    Громадські слухання щодо ДПТ відбудуться 12 грудня 2019 року  о 14 год. 00 хв.                            в приміщенні Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область.

    Проведення інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції) підчас розгляду пропозицій не плануються.

 

ДПТ 129-18 (посилання)

                                              

Повідомлення

 про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації «Детального плану території розміщення земельної ділянки під будівництво індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Діброва в с.Бірки Яворівського району, Львівської області»

    Мета розробки ДПТ – Аналіз існуючої забудови та розробка варіанту планувальної структури розміщення житлового будинку та функціонального зонування території із установленням червоних ліній вулиць та встановленням планувальних обмежень.

    Склад ДПТ:  

1. Вихідні дані для проектування

2. Пояснювальна записка

3. Графічні матеріали.

    Зміст ДПТ:

1. Завдання на розроблення ДПТ

2. Вихідні дані для проектування

3. Графічні матеріали

    Основні техніко-економічні показники об’єкту містобудування:

Територія в межах проекту – 0,0995га

Площа забудови – 146 м²

Відсоток забудови – 15 %

Площа мощення тротуарів (доріжок) – 248 м²

Площа озеленення – 601 м²

Замовником розроблення детального плану являється Бірківська сільська рада.

Розробник ДПТ – ПП «АрхіС».

Підстава для розроблення – рішення ХХVІІІ сесії VІІ скликання № 1556 від 24 вересня 2018 року.

    Ознайомитись з матеріалами проекту містобудівної документації можна в приміщенні Бірківської сільської ради по вулиці Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область протягом 30 днів з дати публікації цього повідомлення.

    Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій – спеціаліст І категорії Бірківської сільської ради С.Свищ.

    Пропозиції (зауваження) щодо проекту ДПТ подаються до Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область, до 26 грудня 2019 року включно. Пропозиції подані після встановленого строку, не розглядаються.

    Громадські слухання щодо ДПТ відбудуться 12 грудня 2019 року  о 14 год. 00 хв.                            в приміщенні Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область.

    Проведення інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції) підчас розгляду пропозицій не плануються.

 

ДПТ 18-18 (посилання)

 

                               

Повідомлення

 про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації «Детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває у власності для ведення особистого селянського господарства, під індивідуальне житлове будівництво по вулиці Янівській в с.Бірки Яворівського району, Львівської області»

    Мета розробки ДПТ – Ефективніше використання земельної ділянки, влаштування житлового будинку, господарських будівель та споруд на її території.

    Склад ДПТ:  

1. Пояснювальна записка

2. Вихідні дані для проектування

3. Графічні матеріали.

    Зміст ДПТ:

1. Завдання на розроблення ДПТ

2. Вихідні дані для проектування

3. Графічні матеріали

    Основні техніко-економічні показники об’єкту містобудування:

Площа земельної ділянки – 0,2112га

Площа забудови – 230 м²

Площа замощення – 472 м²

Площа озеленення – 1410 м²

Замовником розроблення детального плану являється Бірківська сільська рада.

Розробник ДПТ – ФОП Бєлкіна М.І.

Підстава для розроблення – рішення ХХV сесії VІІ скликання № 1449 від 05 липня 2018 року.

    Ознайомитись з матеріалами проекту містобудівної документації можна в приміщенні Бірківської сільської ради по вулиці Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область протягом 30 днів з дати публікації цього повідомлення.

    Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій – спеціаліст І категорії Бірківської сільської ради С.Свищ.

    Пропозиції (зауваження) щодо проекту ДПТ подаються до Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область, до 26 грудня 2019 року включно. Пропозиції подані після встановленого строку, не розглядаються.

    Громадські слухання щодо ДПТ відбудуться 12 грудня 2019 року  о 14 год. 00 хв.                            в приміщенні Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область.

    Проведення інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції) підчас розгляду пропозицій не плануються.

 

ДП (посилання)

 

Повідомлення

 про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації «Детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.Бірки Яворівського району, Львівської області»

    Мета розробки ДПТ – Аналіз існуючого стану території та розробка варіанту планувальної структури розміщення житлового будинку та функціонального зонування території із установленням червоних ліній вулиць та встановленням планувальних обмежень.

    Склад ДПТ:  

1. Пояснювальна записка

2. Вихідні дані для проектування

3. Графічні матеріали.

    Зміст ДПТ:

1. Завдання на розроблення ДПТ

2. Вихідні дані для проектування

3. Графічні матеріали

    Основні техніко-економічні показники об’єкту містобудування:

Територія в межах проекту – 0,1436га

Площа забудови – 165 м²

Відсоток забудови – 11.4 %

Площа мощення тротуарів (доріжок) – 255 м²

Площа озеленення – 1016 м²

Замовником розроблення детального плану являється Бірківська сільська рада.

Розробник ДПТ – ПП «АрхіС».

Підстава для розроблення – рішення ХХVІІІ сесії VІІ скликання № 1559 від 24 вересня 2018 року.

    Ознайомитись з матеріалами проекту містобудівної документації можна в приміщенні Бірківської сільської ради по вулиці Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область протягом 30 днів з дати публікації цього повідомлення.

    Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій – спеціаліст І категорії Бірківської сільської ради С.Свищ.

    Пропозиції (зауваження) щодо проекту ДПТ подаються до Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область, до 26 грудня 2019 року включно. Пропозиції подані після встановленого строку, не розглядаються.

    Громадські слухання щодо ДПТ відбудуться 12 грудня 2019 року  о 14 год. 00 хв.                            в приміщенні Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область.

    Проведення інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції) підчас розгляду пропозицій не плануються.

 

ДПТ 123-18 (посилання)

                         

Повідомлення

 про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації «Детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.Рокитне Яворівського району, Львівської області»

    Мета розробки ДПТ – Аналіз існуючої забудови та розробка варіанту планувальної структури розміщення житлового будинку та функціонального зонування території із установленням червоних ліній вулиць та встановленням планувальних обмежень.

    Склад ДПТ:  

1. Вихідні дані для проектування

2. Пояснювальна записка

3. Графічні матеріали.

    Зміст ДПТ:

1. Завдання на розроблення ДПТ

2. Вихідні дані для проектування

3. Графічні матеріали

    Основні техніко-економічні показники об’єкту містобудування:

Площа ділянки – 0,1500га

Площа забудови – 149 м²

Відсоток забудови – 10 %

Площа мощення тротуарів (доріжок) – 239 м²

Площа озеленення – 1112 м²

Площа ділянки в межах охоронних зон – 614 м²

Замовником розроблення детального плану являється Бірківська сільська рада.

Розробник ДПТ – ПП «АрхіС».

Підстава для розроблення – рішення ХХІ сесії VІІ скликання № 1185 від 30 січня 2018 року.

    Ознайомитись з матеріалами проекту містобудівної документації можна в приміщенні Бірківської сільської ради по вулиці Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область протягом 30 днів з дати публікації цього повідомлення.

    Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій – спеціаліст І категорії Бірківської сільської ради С.Свищ.

    Пропозиції (зауваження) щодо проекту ДПТ подаються до Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область, до 26 грудня 2019 року включно. Пропозиції подані після встановленого строку, не розглядаються.

    Громадські слухання щодо ДПТ відбудуться 12 грудня 2019 року  о 14 год. 00 хв.                            в приміщенні Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область.

    Проведення інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції) підчас розгляду пропозицій не плануються.

 

ДПТ 124-18 (посилання)

                         

Повідомлення

 про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації «Детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.Бірки Яворівського району, Львівської області»

    Мета розробки ДПТ – Аналіз існуючої забудови та розробка варіанту планувальної структури розміщення житлового будинку та функціонального зонування території із установленням червоних ліній вулиць та встановленням планувальних обмежень.

    Склад ДПТ:  

1. Вихідні дані для проектування

2. Пояснювальна записка

3. Графічні матеріали.

    Зміст ДПТ:

1. Завдання на розроблення ДПТ

2. Вихідні дані для проектування

3. Графічні матеріали

    Основні техніко-економічні показники об’єкту містобудування:

Площа ділянки – 0,7168га

Площа забудови – 230 м²

Відсоток забудови – 3.2 %

Площа мощення тротуарів (доріжок) – 644 м²

Площа озеленення – 6294 м²

Замовником розроблення детального плану являється Бірківська сільська рада.

Розробник ДПТ – ПП «АрхіС».

Підстава для розроблення – рішення ХVІ сесії VІІ скликання № 790 від 29 червня 2017 року.

    Ознайомитись з матеріалами проекту містобудівної документації можна в приміщенні Бірківської сільської ради по вулиці Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область протягом 30 днів з дати публікації цього повідомлення.

    Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій – спеціаліст І категорії Бірківської сільської ради С.Свищ.

    Пропозиції (зауваження) щодо проекту ДПТ подаються до Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область, до 26 грудня 2019 року включно. Пропозиції подані після встановленого строку, не розглядаються.

    Громадські слухання щодо ДПТ відбудуться 12 грудня 2019 року  о 14 год. 00 хв.                            в приміщенні Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область..

    Проведення інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції) підчас розгляду пропозицій не плануються.

 

ДПТ 127-18 (посилання)

 

Повідомлення

 про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації «Детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.Бірки Яворівського району, Львівської області»

    Мета розробки ДПТ – Аналіз існуючої забудови та розробка варіанту планувальної структури розміщення житлового будинку та функціонального зонування території із установленням червоних ліній вулиць та встановленням планувальних обмежень.

    Склад ДПТ:  

1. Вихідні дані для проектування

2. Пояснювальна записка

3. Графічні матеріали.

    Зміст ДПТ:

1. Завдання на розроблення ДПТ

2. Вихідні дані для проектування

3. Графічні матеріали

    Основні техніко-економічні показники об’єкту містобудування:

Площа ділянки – 0,1473га

Площа забудови – 146 м²

Відсоток забудови – 10 %

Площа мощення тротуарів (доріжок) – 280 м²

Площа озеленення – 1047 м²

Замовником розроблення детального плану являється Бірківська сільська рада.

Розробник ДПТ – ПП «АрхіС».

Підстава для розроблення – рішення ХХVІІ сесії VІІ скликання № 1519 від 20 серпня 2018 року.

    Ознайомитись з матеріалами проекту містобудівної документації можна в приміщенні Бірківської сільської ради по вулиці Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область протягом 30 днів з дати публікації цього повідомлення.

    Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій – спеціаліст І категорії Бірківської сільської ради С.Свищ.

    Пропозиції (зауваження) щодо проекту ДПТ подаються до Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область, до 26 грудня 2019 року включно. Пропозиції подані після встановленого строку, не розглядаються.

    Громадські слухання щодо ДПТ відбудуться 12 грудня 2019 року  о 14 год. 00 хв.                            в приміщенні Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область.

    Проведення інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції) підчас розгляду пропозицій не плануються.

 

ДПТ 128-18 (посилання)

 

Повідомлення

 про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації «Детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.Бірки Яворівського району, Львівської області»

    Мета розробки ДПТ – Аналіз існуючого стану території та розробка варіанту планувальної структури розміщення житлового будинку та функціонального зонування території із установленням червоних ліній вулиць та встановленням планувальних обмежень.

    Склад ДПТ:  

1. Пояснювальна записка

2. Вихідні дані для проектування

3. Графічні матеріали.

    Зміст ДПТ:

1. Завдання на розроблення ДПТ

2. Вихідні дані для проектування

3. Графічні матеріали

    Основні техніко-економічні показники об’єкту містобудування:

Територія в межах проекту – 0,1029га

Площа забудови – 165 м²

Відсоток забудови – 16.1 %

Площа мощення тротуарів (доріжок) – 255 м²

Площа озеленення – 609 м²

Замовником розроблення детального плану являється Бірківська сільська рада.

Розробник ДПТ – ПП «АрхіС».

Підстава для розроблення – рішення ХХVІІ сесії VІІ скликання № 1518 від 20 серпня 2018 року.

    Ознайомитись з матеріалами проекту містобудівної документації можна в приміщенні Бірківської сільської ради по вулиці Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область протягом 30 днів з дати публікації цього повідомлення.

    Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій – спеціаліст І категорії Бірківської сільської ради С.Свищ.

    Пропозиції (зауваження) щодо проекту ДПТ подаються до Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область, до 26 грудня 2019 року включно. Пропозиції подані після встановленого строку, не розглядаються.

    Громадські слухання щодо ДПТ відбудуться 12 грудня 2019 року  о 14 год. 00 хв.                            в приміщенні Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область.

    Проведення інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції) підчас розгляду пропозицій не плануються.

ДПТ 131-18 (посилання)

   

Повідомлення

 про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації «Детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.Бірки Яворівського району, Львівської області»

    Мета розробки ДПТ – Аналіз існуючого стану території та розробка варіанту планувальної структури розміщення житлового будинку та функціонального зонування території із установленням червоних ліній вулиць та встановленням планувальних обмежень.

    Склад ДПТ:  

1. Пояснювальна записка

2. Вихідні дані для проектування

3. Графічні матеріали.

    Зміст ДПТ:

1. Завдання на розроблення ДПТ

2. Вихідні дані для проектування

3. Графічні матеріали

    Основні техніко-економічні показники об’єкту містобудування:

Територія в межах проекту – 0,0943га

Площа забудови – 165 м²

Відсоток забудови – 17 %

Площа мощення тротуарів (доріжок) – 200 м²

Площа озеленення – 578 м²

Замовником розроблення детального плану являється Бірківська сільська рада.

Розробник ДПТ – ПП «АрхіС».

Підстава для розроблення – рішення ХХVІІ сесії VІІ скликання № 1513 від 20 серпня 2018 року.

    Ознайомитись з матеріалами проекту містобудівної документації можна в приміщенні Бірківської сільської ради по вулиці Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область протягом 30 днів з дати публікації цього повідомлення.

    Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій – спеціаліст І категорії Бірківської сільської ради С.Свищ.

    Пропозиції (зауваження) щодо проекту ДПТ подаються до Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область, до 26 грудня 2019 року включно. Пропозиції подані після встановленого строку, не розглядаються.

    Громадські слухання щодо ДПТ відбудуться 12 грудня 2019 року  о 14 год. 00 хв.                            в приміщенні Бірківської сільської ради за адресою: вулиця Польова, 8а, с.Бірки, Яворівський район, Львівська область.

    Проведення інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції) підчас розгляду пропозицій не плануються.

ДПТ 132-18 (посилання)

 

Повідомлення

    Рішенням ХLІV сесії VІІ скликання № 1956 від 18.11.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд під будівництво магазину продуктових товарів в с.Бірки гр.Жеребецькому Володимиру Романовичу.   

 

    Рішенням ХLІV сесії VІІ скликання № 1955 від 18.11.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення індивідуального садівництва під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Бірки гр.Онисько Тарасу Ярославовичу.   

 

    Рішенням ХLІV сесії VІІ скликання № 1954 від 18.11.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Бірки гр.Захар Олександрі Михайлівні.   

 

    Рішенням ХLІV сесії VІІ скликання № 1953 від 18.11.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Бірки гр.Нємцов Володимиру Анатолійовичу.   

 

    Рішенням ХLІV сесії VІІ скликання № 1952 від 18.11.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Бірки гр.Суровий Дмитру Івановичу.   

 

    Рішенням ХLІV сесії VІІ скликання № 1951 від 18.11.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Бірки гр.Коцюмбас Святославу Йосиповичу.   

 

    Рішенням ХLІV сесії VІІ скликання № 1950 від 18.11.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Бірки гр.Пріцко Ігорю Богдановичу.   

 

    Рішенням ХLІV сесії VІІ скликання № 1949 від 18.11.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Бірки гр.Хмельовському Ілля Ільковичу.   

 

    Рішенням ХLІV сесії VІІ скликання № 1948 від 18.11.2019 року Бірківської сільської ради, надано дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Бірки гр.Колісник Степанії Володимирівні.   


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *